Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

8879 4d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupson zupson
9962 c306
Reposted fromretaliate retaliate viazupson zupson
Chcę żeby ktoś kochał mnie jak Przybora Osiecką.
Reposted fromSayid Sayid viazupson zupson
0573 6619
Reposted fromoutline outline viazupson zupson
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viazupson zupson

July 09 2017

9040 a364
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viawarkocz warkocz
Ile bym dała, by móc zamknąć się z Tobą w małym drewnianym domku daleko od wszystkich ludzi, zmartwień, tragedii i smutków. Jedli byśmy śniadania, czytali książki, słuchali muzyki, oglądalibyśmy filmy i pili wino. I żyli jak w bajce.
I nie wiedziałabym o tych wszystkich smutnych i strasznych rzeczach dookoła i byłabym najszczęśliwsza pod słońcem. 
— Dużo bym dała.
Reposted fromalmostlover almostlover viazupson zupson
2599 e176
Reposted fromdusielecc dusielecc viawarkocz warkocz
0528 6f18
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viawarkocz warkocz
9806 bd3b
Reposted fromloverdose loverdose viawarkocz warkocz
7968 77d2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
bo ja to bym chciała mieć faceta, ale nie takiego pierwszego lepszego, tylko takiego żeby był dobry, i ogarnięty życiowo, i inteligentny, ale nie egoistyczny i zadufany w sobie, i zabawny, ale żeby rozumiał jak mam depresję , że wtedy trzeba mnie tulić mocno żebym się nie rozpadła, i żeby mnie kochał nad życie. i żeby był trochę przystojny, ale nie za bardzo, żebym nie musiała się martwić że to jakiś żart że on taki ładny a ja taka brzydka.
— z serii: dlaczego do końca życia będę sama.
Reposted fromdefying-gravity defying-gravity viawarkocz warkocz
Reposted fromfelicka felicka viawarkocz warkocz
8155 c475
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viawarkocz warkocz
Za dużo przeklinam. Za mało słucham innych. Zbyt wiele czasu spędzam na opierdzielaniu się. Sarkazm to moje drugie imię, a ironię mam w małym palcu. Nie jestem zbyt mądra i piękna, ale jakoś sobie z tym radzę. Czasami jestem infantylna i rzadko cokolwiek mi się udaje. Ale chyba znajdziesz we mnie powód aby mnie pokochać.
— storyxlife
Reposted fromwonderLife wonderLife viawarkocz warkocz
5591 87e1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajoannna joannna
1208 e936
1166 a5a6
Reposted fromcalifornia-love california-love viajoannna joannna
0612 2330
Reposted fromcalifornia-love california-love viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl