Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

1157 fe4f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
3273 39b5 500
By Mark Johnsons
Reposted fromPoranny Poranny viajoannna joannna
3672 ad99
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
8515 43b1
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajoannna joannna
3570 0e21 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
3726 72a5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajoannna joannna
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viaambaje ambaje
1292 3b36 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaambaje ambaje
Byłeś wystarczająco silny, by trzymać mnie w ramionach, gdy walił się świat dokoła.
Byłeś wystarczająco delikatny, by pocałunkiem witać mnie w każdy nowy dzień.
Byłeś wystarczająco heroiczny, by reanimować mnie, gdy umierałam od środka.
Byłeś wystarczająco męski, by wprowadzić mnie w świat intymności.
Byłeś wystarczający, by nieustannie być obok.

Tylko ja nie byłam wystarczająco pewna siebie, by uwierzyć, że chcesz takiej codzienności.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaambaje ambaje
powiedz mi
Reposted frommajkey majkey viasweetchocolate sweetchocolate
5737 8641 500
2537 d823 500
2141 2dc3 500
3641 b6d1

June 13 2017

6651 0e90 500
Reposted fromoutoflove outoflove viajoannna joannna
3976 9d39
Reposted fromtosiaa tosiaa viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl