Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

4469 54b6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajoannna joannna
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viasylviie sylviie
4521 aa6f 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajoannna joannna
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasylviie sylviie

May 08 2017

8676 a0a6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajoannna joannna
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
6135 6890 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajoannna joannna
4548 99c4 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly viajoannna joannna
3728 8af0
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajoannna joannna
2815 c6ad
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajoannna joannna
6187 1fee 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajoannna joannna
8991 2a9a
Reposted fromfelicka felicka viajoannna joannna
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawhyme whyme

May 06 2017

Znowu przyszło mi płakać,
Za to, że chciałam się śmiać
Tysiąc razy oddawać
To, co trafiło się raz
— Monika Brodka - Znowu przyszło mi płakać
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viaawakened awakened
ja nie przestanę przejebane mieć aż do śmierci.
Reposted fromorchis orchis viaawakened awakened
2365 7099 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viaawakened awakened
'Czasem chciałbym umieć latać, gdy ta pustka za mną chodzi..'
— QUEBONAFIDE
Reposted fromSalute Salute viawhyme whyme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl