Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

5191 690e 500

dennybitte:

carefree beach

by Denny Bitte

Reposted fromsehrschwul sehrschwul viazupson zupson
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viazupson zupson
4797 3585
Reposted fromsunlight sunlight viazupson zupson
6922 2816
Reposted fromretro-girl retro-girl viazupson zupson

July 12 2017

4640 d530 500
Reposted fromsarazation sarazation viawarkocz warkocz
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viazupson zupson
4737 ad19 500
Reposted fromsarazation sarazation viazupson zupson
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viazupson zupson
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupson zupson
0036 a790
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viazupson zupson
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viazupson zupson
Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący... niepotrzebnie i w złym czasie.
— N. Belcik
Po tobie może być już tylko koniec świata. 
— Jakub Żulczyk

July 11 2017

6600 7311 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawarkocz warkocz
5005 e728 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawarkocz warkocz
1156 51b2 500
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl