Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

0987 909d
-Wiesz, w czym problem?
-W czym?
-Niezauważenie wyrastamy z wieku, kiedy mówimy "takie będzie moje życie" i zaczynamy mówić: "takie życie".
— --
Reposted fromomphh omphh viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Reposted frombluuu bluuu viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

July 23 2018

9429 46d2 500
6065 2436
Reposted fromlaters laters viawarkocz warkocz
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
Reposted fromlabellavita labellavita viawarkocz warkocz
1296 a51a
Patrzę na świat, oczyma duszy.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK viawarkocz warkocz
6334 f008 500

July 19 2018

3141 4875 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
4535 beee
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
2437 9d9a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viawarkocz warkocz
6743 c9e0
Reposted fromkaha kaha viawarkocz warkocz
9072 07f9 500
Reposted frommiischa miischa viawarkocz warkocz
7812 df02
Reposted fromMuppet Muppet viawarkocz warkocz
Reposted fromgruetze gruetze viawarkocz warkocz
3736 d9be
Reposted fromnezavisan nezavisan viawarkocz warkocz
3534 81e9
Reposted fromweddings weddings viawarkocz warkocz
Reposted fromshakeme shakeme viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl